« attraction 08-11-27: Besök den stora sajt-kyrkogården! | Main | new action 08-12-04: Så redovisade storbankerna sina kreditförluster förra bankkrisen »

Comments

The comments to this entry are closed.